Privacyverklaring Tasche Mode

Via onze webwinkels worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Tasche Mode is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken.

1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens
Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld worden. Wij voldoen aan het volgende:

 • We vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • De verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;
 • Wij nemen te allen tijde passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;
 • Wij maken het mogelijk om jouw persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • E-mailadres
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres


2.1 Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens op te hoeven geven. Ook gebruiken wij deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit jouw bestelling of het beantwoorden van jouw vragen.
Wij zullen de gegevens voor de registratie en het uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.


2.2 Afhandelen bestelling
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, dat doen wij alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo kun je erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan met jouw persoonsgegevens.

Naast de gegevens voor een account vragen wij om de volgende gegevens:

 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens:

 • Datum en tijdstip bestelling
 • Bestelnummer
 • Ordernummer
 • Factuurnummer
 • Totaalbedragen
 • Bezorginformatie
 • Bezorgkosten
 • Betaalinformatie
 • IP-adres


2.3 Gebruik contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen. Hierdoor kunnen wij jouw vraag makkelijker behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden standaard binnen 30 dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van jouw bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij hebben daarnaast een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer makkelijk kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met jouw persoonsgegevens.


2.4 Gegevens opgeslagen en toegankelijk via jouw account
Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken zoals adresgegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

In je account zijn de volgende data opgeslagen en eveneens voor jou inzichtelijk.

 • Bestellingen
 • Facturen

Je kunt altijd een extra verzoek indienen tot het wijzigen of verwijderen van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

3. Reclame
Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail, via social media, push notificaties, telefoon of andere communicatie-middelen. Dit zal alleen gedaan worden wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in te trekken.


4. Publicatie
Bij gebruik van onze webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan je kiest zelf welke informatie je publiceert; denk bijvoorbeeld aan een like of het volgen van onze social Media kanalen.

5. Verstrekking aan derden
Wij kunnen bij de verwerking van jouw gegevens andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van Tasche Mode, doen zij dat als verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om jouw gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

6. Cookies
In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wij gebruiken functionele (noodzakelijke) en analytische cookies voor een correcte werking en ter verbetering van onze webshop. Daarnaast gebruiken wij social media cookies om kanalen zoals Instagram en Facebook te integreren. Om de content en advertenties die wij plaatsen zo relevant mogelijk voor jou te maken gebruiken kunnen wij advertentie cookies op onze webshops en op websites van derden plaatsen. Hiermee kunnen we aan de hand van jouw website gedrag monitoren wat wel en niet interessant is voor jou.

7. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd.

8. Beveiliging
Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek bekeken.

9. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

10. Websites van derden
In onze shop kun je links aantreffen naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

12. Inzage en wijzigen van je gegevens
Na het inloggen op jouw account binnen onze webshop heb je inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een verzoek indienen tot het wijzigen of verwijderen van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

13. Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Onze contactgegevens

Tasche Mode

Bisschopstraat 40
7571 CZ Oldenzaal

info@taschemode.nl
0541 - 511494